ІНФОРМАТИКА і не тільки... 

***

 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
 • Інструктаж БЖД
 • Комп’ютер і здоров’я
 • Статистика


  Онлайн всього: 2
  Гостей: 2
  Користувачів: 0

  Методичний кейс

  Головна » Статті » Методичний кейс » Проектний метод навчання

  У категорії матеріалів: 96
  Показано матеріалів: 21-30
  Сторінки: « 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

  Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

  Проектний метод навчання | Переглядів: 631 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 26.04.2019 | Коментарі (0)

  Метод проектів виник у 20-х роках минулого століття в США.

  Він допомагає виробити дослідницькі навички школярів, розвиває пізнавальний інтерес, привчає їх до самостійності, сприяє творчій самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання; розвиває інтелектуальні здібності; дає змогу залучити кожного учня до активного пізнавального процесу; формувати навички  пошуково-дослідницької діяльності; виявляти здібності учнів у груповій співпраці, де вони набувають комунікативних умінь; грамотно працювати з інформацією.

     Переваги методу проектів:

  ☼ максимальний розвиток і самореалізація особистості;

  ☼ зміна ролі вчителя;

  ☼ формування колективізму;

  ☼ дотримання міжпредметних зв’язків;

  ☼ посилення мотивації до навчання;

  ☼ урізноманітнення засобів навчання.

    Проектна діяльність відкриває в учнів здібності лідерів, які вміють доводити свою точку зору. У школярів розвивається вміння співпрацювати, почуватися членом команди, брати відповідальність на себе , аналізувати результати діяльності. Це відповідає сучасним соціальним запитам: надається перевага комунікативній компетентності (навчатися жити разом) .

    Навіть невдало виконаний проект має позитивне значення. Розуміння помилок створює мотивацію до повторної діяльності, розвиває прагнення до  нових знань. Подібна рефлексія дає змогу сформувати адекватну оцінку (самооцінку) навколишнього світу й себе в цьому соціумі.

    Метод проектів дає змогу посилити мотивацію до навчання.

    В організації пізнавальної діяльності важливо урізноманітнювати засоби навчання. Зокрема, використовувати інформаційні технології. Це можуть бути сучасні засоби ( комп’ютерні телекомунікації, електронні бази даних, факс, віртуальні бібліотеки, відео -, мультимедійні й педагогічні програмні засоби) і традиційні (енциклопедії, посібники, відеозаписи, дидактичні матеріали, засоби масової інформації).

    Метод проектів стимулює учнів до вирішення проблем, які потребують певних знань; розвиває критичне мислення; формує навички роботи з інформацією (учні добирають потрібну інформацію, аналізують її та систематизують); допомагає вирішувати пізнавальні й творчі завдання у співпраці, де учні виконують різні соціальні ролі.

     Метод проектів можна використовувати як самостійну індивідуальну чи групову роботу учнів різного за тривалістю часу, а також використанням сучасних засобів інформаційних технологій, зокрема комп’ютерних, телекомунікаційних.

     Проектна діяльність відкриває в учнів здібності лідерів, які вміють доводити свою точку зору. У школярів розвивається вміння співпрацювати, почуватися членом команди, брати відповідальність на себе, аналізувати результати діяльності.

  Типи проектів

   Проекти розрізняють за

   - пріоритетним видом діяльності : творчі, соці­альні, дослідні, рольові, пошукові, ігрові;

  • предметно - змістовою сферою інтересів: еколо­гічні, правові, телекомунікаційні, філологічні, полі­технічні, інформаційні, художні;
  • участю в розробці: індивідуальні, парні, групо­ві, колективні;
  • терміном виконання: короткочасні, середньої тривалості, довготривалі;
  • характером партнерської взаємодії між учас­никами, проектної діяльності: кооперативні, за­гальні, конкурсні;
  • рівнем реалізації міжпредметних звязків: одно-предметні, міжпредметні;

  - формою презентації (захисту): пленарні, стен­дові, мультимедійні, рольові, творчі.

  Дослідницькі проекти потребують добре обміркованої структури визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціаль­ної значущості, продуманості методів, зокрема - експериментальних методів обробки результатів. Вони цілком підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дос­лідження, її актуальності, а також предмета та об'єкта, завдань і методів, методології дослідження, вису­нення гіпотез вирішення проблеми.

  Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розви­вається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інте­ресам учасників проекту. Вони заздалегідь домовля­ються про заплановані результати і форму їх пред­ставлення - рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макети журналу, альбому, газети.

  Ігрові проекти. Учасники обирають ролі, зумов­лені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні та ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками, ситуа­ціями. Ступінь творчості учасників дуже високий, але все ж домінуючим видом діяльності є гра.

  Інформаційні проекти спрямовані на збирання інформації про той чи інший об'єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потре­бують добре продуманої структури, систематичної корекції під час роботи над ними.

  Структура їх така: мета проекту, його актуальність, методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, у тому числі й електронні, інтерв'ю, анкетування тощо) та обробка інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргу­ментовані висновки); результат проекту та його презентація (усний журнал, ранок, свято, відеофільм). Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем.

  Етапи роботи над проектом

  Визначають кілька етапів роботи над проектом: пошуковий - визначення теми проекту, пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, визначення мети, обговорення методів дослідження; аналітич­ний - аналіз вхідної інформації. Пошук оптималь­ного способу дослідження мети проекту, побудова алгоритму діяльності. Поетапне планування роботи; практичний - виконання запланованих заходів; презентаційний - оформлення остаточних резуль­татів, підготовка та проведення презентації, "захист" проекту; контрольний - аналіз результатів, корекція, оцінювання якості проекту, рефлексія.

  Проектний метод навчання | Переглядів: 249 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 08.04.2019 | Коментарі (0)

  Хмарні сервіси у проектній діяльності учнів OSNOVA.COM.UA Хмарні сервіси у проектній діяльності учнів

  Хмарні технології в освіті | Переглядів: 887 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 25.02.2019 | Коментарі (0)

  Метод проектів на уроках інформатики
  http://helpinformatik.com/?id=1530

   HELPINFORMATIK.COM Метод проектів на уроках інформатики

  Проектна технологія – один з перспективних напрямків діяльності школи, крім того, це дуже цікаве і захоплююче заняття для учнів. Використання методу проектів прип...

  Проектний метод навчання | Переглядів: 214 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 21.12.2018 | Коментарі (0)

  План вебінару:

  1. Суть методу проектів.

  2. З чого починати.

  3. Робота над реальними проблемами.

  4. Де взяти теми для проектів.

  5. Як знайти керівників проектів.

  6. Особливості командної роботи.

  7. Навички лідерства.

  8. Організація довгострокової роботи.

  9. Історії особистісного зростання.

  10. Концепція оптимальної діяльності.

  NAUROK.COM.UA  Вебінар: Проектний метод навчання

  На простих і наочних прикладах буде показано: як організувати проектно-орієнтоване навчання і які переваги цього методу. Короткі історії успіху учнів, які... Дізнатися більше

  Проектний метод навчання | Переглядів: 239 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 22.08.2018 | Коментарі (0)

  VSEOSVITA.UA «Відкривай Україну!»: покращуй та ініціюй!

  Про потужний проект, що пропонує по-новому подивитись на формат навчання та акцентує увагу на прагненні школярів жити активним життям.

  Дізнатися більше

  Проектний метод навчання | Переглядів: 222 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 18.08.2018 | Коментарі (0)

  Знайомтеся - спецвипуск газети "КОЛОСОЧОК" 

  Проектний метод навчання | Переглядів: 191 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 21.07.2018 | Коментарі (0)

  Категорії розділу

  Тести / Загадки / Перевір себе / Логіка [235]
  Актуально / Нові підручники [73]
  Олімпіади [4]
  Поурочне планування [16]
  Рефлексія [7]
  Інклюзія / Психологія / Педагогіка [189]
  Методичні рекомендації [59]
  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html
  Календарне планування, програми та Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів [32]
  НУШ [27]
  Астрономія МЕТОДИКИ [6]
  Інформатика МЕТОДИКИ [20]
  Кабінет інформатики [16]
  Як формувати у учнів ключові та ІКТ-компетентності? [44]
  Сучасні технології, методи, прийоми. Інструменти [279]
  Інструментальна цифрова дидактика [17]
  Хмарні технології в освіті [89]
  Сервіси Wеb 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителів [59]
  Сервіси Wеb 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителів
  Сервіси та послуги Google [18]
  Крім основного свого бізнесу — звичайного пошуку, Google пропонує ряд сервісів та послуг для різних потреб.
  Сайт вчителя [17]
  Змішане навчання [7]
  Перевернуте навчання [15]
  Кейс-метод навчання [13]
  Ігрова педагогіка [26]
  Веб-квести [14]
  Створення навчальних інтерактивних мультимедійних ігрових вправ [4]
  Брейн-ринг [5]
  Онлайн-освіта [7]
  Освіта за допомогою відео [25]
  STEM-освіта [15]
  Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань.
  Проектний метод навчання [96]
  Інтегроване навчання [18]
  ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ інформатики: сутність, ефективність, методика [31]
  http://svch.ucoz.com/publ/0-0-0-1578-13
  Бінарні уроки [6]
  Як працює мозок? [114]
  Мотивація [10]
  Мотивація. Спонукання до дії. Причини, за яких ми докладаємо зусиль, долаємо труднощі, прагнемо до того, що нас приваблює. Про мотивацію
  Розвиток критичного мислення [12]
  Розвиваємо креативність та критичне мислення [31]
  Тематичні тижні та декади [7]
  Україна - рідний край [1]
  Творчість [2]
  Спритність, винахідливість, кмітливість – усе це вміння вирішувати завдання різними нетривіальними способами, використовуючи при цьому своє творче мислення

  Вхід на сайт

  Пошук

  СПІВПРАЦЯ

 • МОН України
 • Міська Рада м.Миргород
 • ПОІППО
 • Міськво м.Миргород
 • Телестудія МИРГОРОД
 • Шкільний канал YouTube
 • E-mail та сайти вчителів
 • ЗОШ №7