ІНФОРМАТИКА і не тільки... 

***

 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
 • Інструктаж БЖД
 • Комп’ютер і здоров’я
 • Статистика


  Онлайн всього: 2
  Гостей: 2
  Користувачів: 0

  Методичний кейс

  Головна » Статті » Методичний кейс » Проектний метод навчання

  Метод проектів як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання

  Метод проектів виник у 20-х роках минулого століття в США.

  Він допомагає виробити дослідницькі навички школярів, розвиває пізнавальний інтерес, привчає їх до самостійності, сприяє творчій самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання; розвиває інтелектуальні здібності; дає змогу залучити кожного учня до активного пізнавального процесу; формувати навички  пошуково-дослідницької діяльності; виявляти здібності учнів у груповій співпраці, де вони набувають комунікативних умінь; грамотно працювати з інформацією.

     Переваги методу проектів:

  ☼ максимальний розвиток і самореалізація особистості;

  ☼ зміна ролі вчителя;

  ☼ формування колективізму;

  ☼ дотримання міжпредметних зв’язків;

  ☼ посилення мотивації до навчання;

  ☼ урізноманітнення засобів навчання.

    Проектна діяльність відкриває в учнів здібності лідерів, які вміють доводити свою точку зору. У школярів розвивається вміння співпрацювати, почуватися членом команди, брати відповідальність на себе , аналізувати результати діяльності. Це відповідає сучасним соціальним запитам: надається перевага комунікативній компетентності (навчатися жити разом) .

    Навіть невдало виконаний проект має позитивне значення. Розуміння помилок створює мотивацію до повторної діяльності, розвиває прагнення до  нових знань. Подібна рефлексія дає змогу сформувати адекватну оцінку (самооцінку) навколишнього світу й себе в цьому соціумі.

    Метод проектів дає змогу посилити мотивацію до навчання.

    В організації пізнавальної діяльності важливо урізноманітнювати засоби навчання. Зокрема, використовувати інформаційні технології. Це можуть бути сучасні засоби ( комп’ютерні телекомунікації, електронні бази даних, факс, віртуальні бібліотеки, відео -, мультимедійні й педагогічні програмні засоби) і традиційні (енциклопедії, посібники, відеозаписи, дидактичні матеріали, засоби масової інформації).

    Метод проектів стимулює учнів до вирішення проблем, які потребують певних знань; розвиває критичне мислення; формує навички роботи з інформацією (учні добирають потрібну інформацію, аналізують її та систематизують); допомагає вирішувати пізнавальні й творчі завдання у співпраці, де учні виконують різні соціальні ролі.

     Метод проектів можна використовувати як самостійну індивідуальну чи групову роботу учнів різного за тривалістю часу, а також використанням сучасних засобів інформаційних технологій, зокрема комп’ютерних, телекомунікаційних.

     Проектна діяльність відкриває в учнів здібності лідерів, які вміють доводити свою точку зору. У школярів розвивається вміння співпрацювати, почуватися членом команди, брати відповідальність на себе, аналізувати результати діяльності.

  Типи проектів

   Проекти розрізняють за

   - пріоритетним видом діяльності : творчі, соці­альні, дослідні, рольові, пошукові, ігрові;

  • предметно - змістовою сферою інтересів: еколо­гічні, правові, телекомунікаційні, філологічні, полі­технічні, інформаційні, художні;
  • участю в розробці: індивідуальні, парні, групо­ві, колективні;
  • терміном виконання: короткочасні, середньої тривалості, довготривалі;
  • характером партнерської взаємодії між учас­никами, проектної діяльності: кооперативні, за­гальні, конкурсні;
  • рівнем реалізації міжпредметних звязків: одно-предметні, міжпредметні;

  - формою презентації (захисту): пленарні, стен­дові, мультимедійні, рольові, творчі.

  Дослідницькі проекти потребують добре обміркованої структури визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціаль­ної значущості, продуманості методів, зокрема - експериментальних методів обробки результатів. Вони цілком підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дос­лідження, її актуальності, а також предмета та об'єкта, завдань і методів, методології дослідження, вису­нення гіпотез вирішення проблеми.

  Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розви­вається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інте­ресам учасників проекту. Вони заздалегідь домовля­ються про заплановані результати і форму їх пред­ставлення - рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макети журналу, альбому, газети.

  Ігрові проекти. Учасники обирають ролі, зумов­лені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні та ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками, ситуа­ціями. Ступінь творчості учасників дуже високий, але все ж домінуючим видом діяльності є гра.

  Інформаційні проекти спрямовані на збирання інформації про той чи інший об'єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потре­бують добре продуманої структури, систематичної корекції під час роботи над ними.

  Структура їх така: мета проекту, його актуальність, методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, у тому числі й електронні, інтерв'ю, анкетування тощо) та обробка інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргу­ментовані висновки); результат проекту та його презентація (усний журнал, ранок, свято, відеофільм). Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем.

  Етапи роботи над проектом

  Визначають кілька етапів роботи над проектом: пошуковий - визначення теми проекту, пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, визначення мети, обговорення методів дослідження; аналітич­ний - аналіз вхідної інформації. Пошук оптималь­ного способу дослідження мети проекту, побудова алгоритму діяльності. Поетапне планування роботи; практичний - виконання запланованих заходів; презентаційний - оформлення остаточних резуль­татів, підготовка та проведення презентації, "захист" проекту; контрольний - аналіз результатів, корекція, оцінювання якості проекту, рефлексія.

  Категорія: Проектний метод навчання | Додав: SvetlanaCh (08.04.2019)
  Переглядів: 250 | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0
  avatar

  Категорії розділу

  Тести / Загадки / Перевір себе / Логіка [235]
  Актуально / Нові підручники [73]
  Олімпіади [4]
  Поурочне планування [16]
  Рефлексія [7]
  Інклюзія / Психологія / Педагогіка [189]
  Методичні рекомендації [59]
  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html
  Календарне планування, програми та Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів [32]
  НУШ [27]
  Астрономія МЕТОДИКИ [6]
  Інформатика МЕТОДИКИ [20]
  Кабінет інформатики [16]
  Як формувати у учнів ключові та ІКТ-компетентності? [44]
  Сучасні технології, методи, прийоми. Інструменти [279]
  Інструментальна цифрова дидактика [17]
  Хмарні технології в освіті [89]
  Сервіси Wеb 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителів [59]
  Сервіси Wеb 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителів
  Сервіси та послуги Google [18]
  Крім основного свого бізнесу — звичайного пошуку, Google пропонує ряд сервісів та послуг для різних потреб.
  Сайт вчителя [17]
  Змішане навчання [7]
  Перевернуте навчання [15]
  Кейс-метод навчання [13]
  Ігрова педагогіка [26]
  Веб-квести [14]
  Створення навчальних інтерактивних мультимедійних ігрових вправ [4]
  Брейн-ринг [5]
  Онлайн-освіта [7]
  Освіта за допомогою відео [25]
  STEM-освіта [15]
  Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань.
  Проектний метод навчання [96]
  Інтегроване навчання [18]
  ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ інформатики: сутність, ефективність, методика [31]
  http://svch.ucoz.com/publ/0-0-0-1578-13
  Бінарні уроки [6]
  Як працює мозок? [114]
  Мотивація [10]
  Мотивація. Спонукання до дії. Причини, за яких ми докладаємо зусиль, долаємо труднощі, прагнемо до того, що нас приваблює. Про мотивацію
  Розвиток критичного мислення [12]
  Розвиваємо креативність та критичне мислення [31]
  Тематичні тижні та декади [7]
  Україна - рідний край [1]
  Творчість [2]
  Спритність, винахідливість, кмітливість – усе це вміння вирішувати завдання різними нетривіальними способами, використовуючи при цьому своє творче мислення

  Вхід на сайт

  Пошук

  СПІВПРАЦЯ

 • МОН України
 • Міська Рада м.Миргород
 • ПОІППО
 • Міськво м.Миргород
 • Телестудія МИРГОРОД
 • Шкільний канал YouTube
 • E-mail та сайти вчителів
 • ЗОШ №7