ІНФОРМАТИКА і не тільки... 

***

 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
 • Інструктаж БЖД
 • Комп’ютер і здоров’я
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Методичний кейс

  Головна » Статті » Методичний кейс » Ігрова педагогіка

  Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики

  Технологія „Веб-квест”, використовуючи інформаційні ресурси Інтернету та інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно розвивати цілий ряд компетентностей учнів. До статті додається розробка веб-квесту „Безпека в Інтернеті”, мета якого - узагальнення та систематизація знань учнів щодо безпеки в Інтернеті

  Оволодіння інформацією, способами її отримання, обробки і використання за допомогою сучасних комп'ютерних засобів — необхідна умова успішного входження людини в інформаційне суспільство. Оскільки в різних сферах діяльності відчувається нестача фахівців, здатних самостійно і в команді вирішувати виникаючі проблеми, робити це за допомогою Інтернету. Саме тому навчання в школі повинне забезпечити формування умінь організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати. Крім того робота учнів в такому варіанті проектної діяльності, як веб-квест, урізноманітнить навчальний процес, зробить його живим і цікавим. Веб-квест є одним з популярних і сучасних видів освітніх Інтернет-технологій.

  Веб-квест (webquest) в педагогіці — це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Уперше ця модель проектної діяльності була представлена викладачем університету Сан-Дієго (США) Берни Доджем і Томом Марч в 1995 році. Учителі всього світу використовують цю технологію як один із способів успішного використання Інтернету на уроках.

  Технологія веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд компетенцій:

  • використання ІКТ для вирішення професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, веб-сайтів, баз даних тощо);
  • самонавчання і самоорганізація;
  • робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), тобто навички командного рішення проблем;
  • уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
  • навички публічних виступів.

  При використанні веб-квесту у навчанні підвищується мотивація учнів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого. Веб-квест являє собою не простий пошук інформації в мережі, адже учні, працюючи над завданням, збирають, узагальнюють інформацію, роблять висновки. Крім того учасники веб-квесту вчаться використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності.

  Веб-квест — це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи те або інше навчальне завдання. Розробляються такі веб-квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних рівнях навчання в навчальному процесі. Вони можуть охоплювати окрему проблему, тему, можуть бути і міжпредметними. Тематика веб-квестів може бути найрізноманітнішою, проблемні завдання можуть відрізнятися мірою складності. В основі веб-квесту лежить індивідуальна або групова робота учнів (з розподілом ролей) за рішенням заданої проблеми з використанням інтернет-ресурсів, підготовлених учителем. Результати виконання веб-квесту, залежно від матеріалу, що вивчається, можуть бути представлені у вигляді усного виступу, комп'ютерної презентації, буклетів, публікації робіт учнів у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів (локально або в Інтернеті).

  Основна перевага використання веб-квестів на уроках інформатики це те, що крім вдосконалення умінь і навичок роботи в мережі Інтернет, пошуку потрібної інформації, учні вдосконалюють також і навички роботи з певним програмним забезпеченням (MS PowerPoint, MS Publisher, MS Excel тощо), готуючи звіт.

  Розрізняють два типи веб-квестів: для короткочасної та тривалої роботи. Мета короткочасного веб-квесту — поглиблення знань і їх інтеграція і розрахований він на один-три заняття. Довготривалий веб-квест спрямований на поглиблення і перетворення знань учнів та розрахований на тривалий термін (можливо, на семестр або навчальний рік).

  Розробником веб-квесту Берні Додж, визначив наступні види завдань для веб-квестів:

  • Переказ — демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання.
  • Планування та проектування — розробка плану або проекту на основі заданих умов.
  • Самопізнання — будь-які аспекти дослідження особистості.
  • Компіляція — трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.
  • Творче завдання — творча робота у певному жанрі - створення п'єси, вірші, пісні, відеоролика.
  • Аналітична задача — пошук і систематизація інформації.
  • Детектив, головоломка, таємнича історія — висновки на основі суперечливих фактів.
  • Досягнення консенсусу — вироблення рішення по гострій проблемі.
  • Оцінка — обґрунтування певної точки зору.
  • Журналістське розслідування — об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).
  • Переконання — схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.
  • Наукові дослідження — вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

  Веб-квести найкраще підходять для роботи в мінігрупах, однак існують і веб-квести, призначені для роботи окремих учнів. Важливою умовою успішної роботи в проектній технології квест-уроку є наявність комп'ютерного обладнання з підключенням Інтернет-послуги. Іншою умовою є наявність ПК в учнів, що дозволяє в домашніх умовах продовжувати працювати з навчальними матеріалами.

  Будь-який веб-квест повинен включати в себе наступні структурні компоненти:

  • Вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, огляд усього квесту.
  • Центральне завдання, яке зрозуміло, цікаво і здійснимо. Чітко визначено підсумковий результат самостійної роботи (наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді, прописана проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, яка повинна бути захищена, і зазначена інша діяльність, яка спрямована на переробку і представлення результатів, виходячи із зібраної інформації).
  • Список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді — на компакт-дисках, відео та аудіо носіях, у паперовому вигляді, посилання на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів по темі), необхідних для виконання завдання. Цей список повинен бути анотований.
  • Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учаснику квесту при самостійному виконанні завдання (етапи).
  • Опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту. Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються в веб-квесті.
  • Керівництво до дій (як організувати і представити зібрану інформацію), яке може бути представлене у вигляді напрямних питань, які організовують навчальну роботу (наприклад, пов'язаних з визначенням часових рамок, загальною концепцією, рекомендаціями по використанню електронних джерел, виставленням "заготовок" веб-сторінок тощо.)
  • Висновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий учасниками під час самостійної роботи над веб-квестом. Іноді корисно включити на закінчення риторичні запитання, що стимулюють активність учнів продовжити свої досліди в подальшому.

  Етапи роботи над веб-квестом:

  Початковий етап (командний). На цьому етапі учні знайомляться з основними поняттями з обраної теми, матеріалами аналогічних проектів. Розподіляються ролі в команді: по 1-4 людини на 1 роль. Всі члени команди повинні допомагати один одному і вчити роботі з комп'ютерними програмами.

  Рольовий етап. Цей етап представляє собою індивідуальну роботу в команді на загальний результат. Учасники одночасно, відповідно до обраних ролей, виконують завдання. В процесі роботи над веб-квестом відбувається взаємне навчання членів команди умінь роботи з комп'ютерними програмами та Інтернет. Команда спільно підводить підсумки виконання кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами для досягнення спільної мети.

  Завдання. Цей етап, по-перше, включає в себе пошук інформації по конкретній темі та розробка структури звіту (у вигляді веб-сайту, веб-сторінки, презентації, буклету тощо). По-друге, це створення матеріалів та доопрацювання матеріалів для звіту.

  Заключний етап. Команда працює спільно, під керівництвом вчителя, відчуває свою відповідальність за результати дослідження. За результатами дослідження проблеми формулюються висновки та пропозиції. Проводиться конкурс виконаних робіт, де оцінюються розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, її ставлення до заданої теми, критичний аналіз, логічність, структурованість інформації, визначеність позицій, підходи до вирішення проблеми, індивідуальність, професіоналізм подання. В оцінці результатів беруть участь як вчитель, так і учні шляхом обговорення або інтерактивного голосування. Досвід показує, що найсуворішими суддями робіт є самі учні. Тут важливо в заключному етапі, коли робиться публічне представлення виконаних робіт, організувати конструктивне обговорення. Відкрите оцінювання власної роботи і роботи колег дозволяє вчитися бути коректними у висловлюванні зауважень, визначати найцікавіші знахідки у виконаних завданнях, формулювати власні критерії оцінювання.

  Ключовим розділом будь-кого веб-квесту являється детальна шкала критеріїв оцінки, спираючись на яку, учасники проекту оцінюють самих себе, товаришів по команді. Цими ж критеріями користується і учитель. Веб-квест є комплексним завданням, тому оцінка його виконання повинна ґрунтуватися на декількох критеріях, орієнтованих на тип проблемного завдання і форму представлення результату.

  Критерії оцінки робіт учнів

   

  Середній

  Достатній

  Високий

   

   

  Розуміння

  завдання

  Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

  Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел

  Робота демонструє точне розуміння завдання

   

   

   

   

  Виконання завдання

  Випадкова підбірка матеріалів; інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію

  Не уся інформація узята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми

  Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; усі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел

   

   

   

  Результат роботи

  Матеріал логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені завдання

  Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи

  Чітке і логічне представлення інформації; уся інформації має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції

   

   

   

  Творчий підхід

  Студент просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з темою веб-квеста

  Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться виведень

  Представлені різні підходи до вирішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи

   

  Окремо можна вивести критерії щодо оформлення роботи (звіту), а саме якщо

  матеріал оформлений у вигляді: буклету (критерій оцінки до 20 балів), презентації (критерій оцінки до 40 балів), веб-сторінки (критерій оцінки до 65 балів). Оцінюється: письменність оформлення, дизайн (поєднання фону, шрифтів і так далі), навігація (можливість орієнтуватися в матеріалі), наявність ефектів (анімація, мультимедіа), об'єм.

  Реальне розміщення веб-квестів у мережі дозволяє значно підвищити мотивацію учнів на досягнення найкращих навчальних результатів.

  Перш ніж розділити учнів на групи, увесь клас знайомиться із загальними відомостями по темі, що вивчається, тим самим занурюється в проблему майбутнього проекту. Учитель відбирає ресурси мережі Інтернет і класифікує їх так, щоб кожна група ознайомилася лише з одним проблемним аспектом теми. Після вивчення, обговорення і повного розуміння конкретної проблеми в кожній первинній групі учні перегруповуються так, щоб в знову створених групах було по одному представникові з кожної первинної групи. В процесі обговорення усі учні дізнаються один від одного вже усі аспекти обговорюваної проблеми. При такому обговоренні учні повинні висловлювати свою власну думку, робити висновки, прогнозувати подальший можливий хід дії (якщо це прийнятно). В ході рішення веб-квесту через вивчення матеріалу і його обговорення ті, що навчаються повинні відповісти на одне загальне питання дискусійного характеру.

  В якості ілюстрації використання цих технологій в навчальному процесі пропоную розглянути урок інформатики «Безпека в Інтернеті».

  Веб-квест «Безпека в Інтернеті»

  Мета:

  • узагальнення і систематизація знань учнів щодо безпеки в Інтернеті;
  • формування навичок та вмінь з пошуку інформації в Інтернеті, правильного використання інтернет-ресурсів для підтримки навчального процесу;
  • формування вміння працювати в колективі та відповідальності;
  • формування основ орієнтованої діяльності учнів, розвиток навичок самостійної роботи;
  • розвиток навичок та вмінь аналізувати, систематизувати знайдену інформацію та робити висновки.

  Після проходження веб-квесту учні повинні:

  • мати уявлення про послуги, які надає будь-якому користувачу всесвітня мережа Інтернет;
  • знати правила етикет-спілкування;
  • знати про небезпеки, що їх очікують в Інтернеті;
  • ознайомитися з антивірусним, антиспамовим та анти шпигунським програмним забезпеченням;
  • знати, що призводить до інтернет-залежності і як з цим боротися;
  • що потрібно робити, щоб уникнути негативного впливу мережі на психіку людини;
  • знати, що таке плагіат, про відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності тощо.

  Тип веб-квесту: короткочасний.

  Хід веб-квесту

  І. Організаційний момент.

  Повторення правил техніки безпеки.

  ІІ. Мотивація веб-квесту.

  Інтернет — дуже потужний ресурс, який значно полегшує життя та відкриває майже необмежені можливості для самореалізації та саморозвитку кожного, спілкування, навчання, дозвілля. Але разом із тим в Інтернеті приховано досить багато небезпек як для дітей та і для дорослих. Знання цих небезпек дозволить їх уникнути.

  Мета веб-квесту — розглянути найпоширеніші сервіси мережі Інтернет, інтернет-небезпеки, які підстерігають кожного користувача, а також психологічні небезпеки, яким може піддаватися школяр в мережі та дізнатися про сучасні засоби антивірусного, антиспамового програмного забезпечення. Крім того ознайомитися з відповідальністю за порушення прав інтелектуальної власності.

  Вам необхідно виступити в одній із ролей:

  Роль 1. Користувач мережі.

  Роль 2. Консультант з програмного забезпечення.

  Роль 3. Юрист.

  Роль 4. Психолог.

  Кожна мінігрупа після проходження веб-квесту повинна відповісти на головне питання веб-квесту: «Як зробити світ Інтернету безпечним для себе і свого комп’ютера».

  ІІ. Організація роботи у веб-квесті. Створення міні-груп. Розподіл ролей.

  Для проходження веб-квесту клас необхідно розбити на команди по 3 людини і вибрати для кожної команди відповідну роль. Всі члени команди повинні допомагати один одному. У кожній ролі є свої завдання, які буде необхідно виконати і підготувати звіт про виконану роботу у вказаному в завданнях вигляді. Завдання веб-квесту є окремими блоками питань, в яких є перелічені інтернет-ресурси, де можна отримати необхідну інформацію. Питання сформульовані так, що при перегляді сайту учень був вимушений робити підбір матеріалу, виділивши головне з тієї інформації, яку він знаходить. Після завершення роботи над квестом проводиться захист робіт (звіт) у вигляді поданому до кожної ролі. З кожної команди виступатимуть по одному учасникові. Основні критерії звіту: розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, творчий підхід.

  (Кожен учасник веб-квесту отримує пам’ятку — алгоритм роботи у веб-квесті, яка допоможе йому організувати свою роботу)

  Пам’ятка для учасників веб-квесту

  1. Познайомтеся з темою і проблемою квесту.
  2. Виберіть одну із запропонованих ролей.
  3. Познайомтеся із завданнями своєї ролі.
  4. Вивчіть список ресурсів.
  5. Складіть план пошуку інформації згідно своєї ролі.
  6. Досліджуйте інформаційні ресурси згідно своєї ролі.
  7. Оформіть звіт у вигляді мультимедійної презентації, веб-сторінки, веб-сайту, буклету чи в іншій запропонованій формі.
  8. Познайомтеся з критеріями оцінки вашого звіту.
  9. Обговоріть результати роботи в мікрогрупі.

  10.  Підготуйтеся до захисту веб-квесту.

  Роль 1. Користувач мережі

  Завдання

  До обов’язків користувачів мережі входить описати, які послуги надає будь-якому користувачу всесвітня мережа Інтернет, чи потрібно дотримуватися правил мережевого етикету. Провести дослідження та представити їх і вигляді діаграмВам потрібно буде відповісти на такі запитання:

  1. Якими послугами мережі Інтернет ви користуєтеся?
  2. Сформулювати правила мережевого етикету.
  3. Чи обов’язково дотримуватися цих правил?
  4. Що буде, якщо не дотримуватися правил мережевого етикету?
  5. Чи можна надавати особисту інформацію на різних сайтах? До чого це може призвести?

  Використовуйте для пошуку такі джерела:

  http://www.onlandia.org.ua — Портал «Онляндія — безпека дітей в Інтернеті»

  Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Правила онлайн-безпеки

  http://www.chl.kiev.ua — Правила інтернет-безпеки та інтернет етики для дітей і підлітків

  http://www.etika.ru — Про етикет в Інтернеті

  http://www.youtube.com/watch?v=MfTGJJmDP50&feature=related — відео про інтернет-безпеку

  http://www.viruslist.com — Портал інтернет-безпеки

  Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

  Роль 2. Консультант з програмного забезпечення

  Завдання

  До обов’язків консультанта з програмного забезпечення входить користуючись даними джерелами охарактеризувати найпоширеніші класи комп’ютерних вірусів, описати сучасні засоби антивірусного захисту та порівняти можливості декількох програм. Крім того розглянути і інше програмне забезпечення, яке дозволить убезпечити комп’ютер від інших інтернет-небезпек.

  Вам потрібно буде відповісти на такі запитання:

  1. Описати основні джерела вірусів та ознаки зараження комп’ютера ними.
  2. Чи одразу всі ознаки проявляються у разі зараження?
  3. Порівняти можливості декількох антивірусних програм, вказати їх переваги та недоліки.
  4. Що являє собою антиспамове програмне забезпечення?
  5. Як убезпечитися від мережевих атак?
  6. Які правила треба знати та виконувати, щоб не наражати комп’ютер на небезпеку зараження комп’ютерними вірусами.

  Використовуйте для пошуку такі джерела:

  http://www.kaspersky.ru — Сайт антивірусної програми Лабораторії Касперського

  http://bezpeka.ho.ua — Правила безпечного використання інтернет ресурсів для учнів, про інтернет фільтри та антивірусні програми

  http://www.avast.com — Антивірусна програма Avast!

  http://www.drweb.com — Сайт антивірусної програми Dr. Web

  http://www.lavasoft.com — Сайт виробника анти шпигунської програми Ad-Aware

  http://www.nospamtoday.com — Антиспамова програма No Spam Today

  http://www.viruslist.com — Портал інтернет-безпеки

  http://www.onlandia.org.ua — Портал «Онляндія — безпека дітей в Інтернеті»

  http://www.chl.kiev.ua — Правила інтернет-безпеки та інтернет етики для дітей і підлітків

  Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

  Роль 3. Юрист

  Ви юрист, який займається вивченням інформаційного права і інформаційної безпеки.

  Завдання

  Завдання юриста — це розглянути правові аспекти інтернет-піратства, порушення авторського права та як правильно розміщувати інформацію в мережі, щоб потім не зіткнутися з плагіатом.

  Вам потрібно буде відповісти на такі запитання:

  1. Чи можна на своєму сайті розміщувати викачані з мережі картинки, тексти, музику?
  2. Що таке плагіат?
  3. Що таке інтернет-піратство?
  4. Що буде, якщо користуватися неліцензійними програмами, викачаними з Інтернету?
  5. Які наслідки може призвести порушення авторських прав?

  Ресурси для роботи:

  http://www.patent.net.ua — Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності

  http://uk.wikipedia.org — Порушення авторського права

  http://udau.edu.ua — Комп’ютерне піратство: методи і засоби боротьби

  http://zakon1.rada.gov.ua — Конвенція про кіберзлочинність

  http://zakon.rada.gov.ua — Про захист суспільної моралі

  http://www.google.com/intl/uk/goodtoknow — Поради щодо контролю даних в Інтернеті

  Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

  Роль 4. Психолог

  Ви — психолог, який займається вивченням інформаційно-психологічної безпеки особи і впливу комп'ютерних технологій на психіку людини.

  Завдання:

  Психолог повинен знати у чому виявляється інтернет-залежність, чим небезпечна недостовірна інформація в мережі, та що собою представляє кібернасилля.

  Вам потрібно буде відповісти на такі запитання:

  1. Які симптоми інтернет-залежності?
  2. Що робить Інтернет притягальним як засіб "відходу” від реальності?
  3. Що потрібно робити, щоб уникнути негативного впливу мережі на психіку людини?
  4. Що таке кібер-хуліганство?
  5. Що таке кібер-булінг?

  Використовуйте для пошуку такі джерела:

  http://www.onlandia.org.ua — Портал «Онляндія — безпека дітей в інтернеті»

  http://uk.wikipedia.org — енциклопедія

  http://tsn.ua — всі новини про інтернет-залежність

  http://it-tehnolog.com — про інтернет-залежність

  http://netiquette4uth.blogspot.com — про веб-спілкування

  http://psiholog.com.ua — про кібер-буллінг

  http://bezpeka.kyivstar.ua — безпечний інтернет

  Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

  ІІІ. Робота учасників веб-квесту над обраними завданнями з використанням ресурсів мережі Інтернет.

  IVПредставлення результатів роботи.

  Виступ учнів з кожної групи. Представлення звіту.

  VПідведення підсумків. Оцінювання учнів.

  Обговорення кожного виступу. Самооцінка та взаємооцінка результатів роботи.

  Отже, веб-квест — це формат уроку з орієнтацією на розвиток пізнавальної, дослідницької діяльності учнів, на якому основна частина інформації добувається через ресурси Інтернет. Ця технологія перетворює інформаційні технології на універсальний інструмент, здатний допомогти в рішенні найрізноманітніших проблем сучасної людини.

  Література

  1. http://festival.1september.ru
  2. http://uk.wikipedia.org
  3. http://www.itlt.edu.nstu.ru
  4. http://blognauroke.blogspot.com
  5. http://wquest.info
  6. http://ito.edu.ru
  7. http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html
  8. http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html

   

  Автор: Желізняк Людмила Дезидерівна
  Посада: учитель математики та інформатики.

  Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

  Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

   

  Посилання за темою:

  Категорія: Ігрова педагогіка | Додав: SvetlanaCh (25.07.2017)
  Переглядів: 282 | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0
  avatar

  Категорії розділу

  Тести / Загадки / Перевір себе / Логіка [235]
  Актуально / Нові підручники [73]
  Олімпіади [4]
  Поурочне планування [16]
  Рефлексія [7]
  Інклюзія / Психологія / Педагогіка [189]
  Методичні рекомендації [59]
  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html
  Календарне планування, програми та Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів [32]
  НУШ [27]
  Астрономія МЕТОДИКИ [6]
  Інформатика МЕТОДИКИ [20]
  Кабінет інформатики [16]
  Як формувати у учнів ключові та ІКТ-компетентності? [44]
  Сучасні технології, методи, прийоми. Інструменти [279]
  Інструментальна цифрова дидактика [17]
  Хмарні технології в освіті [89]
  Сервіси Wеb 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителів [59]
  Сервіси Wеb 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителів
  Сервіси та послуги Google [18]
  Крім основного свого бізнесу — звичайного пошуку, Google пропонує ряд сервісів та послуг для різних потреб.
  Сайт вчителя [17]
  Змішане навчання [7]
  Перевернуте навчання [15]
  Кейс-метод навчання [13]
  Ігрова педагогіка [26]
  Веб-квести [14]
  Створення навчальних інтерактивних мультимедійних ігрових вправ [4]
  Брейн-ринг [5]
  Онлайн-освіта [7]
  Освіта за допомогою відео [25]
  STEM-освіта [15]
  Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань.
  Проектний метод навчання [96]
  Інтегроване навчання [18]
  ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ інформатики: сутність, ефективність, методика [31]
  http://svch.ucoz.com/publ/0-0-0-1578-13
  Бінарні уроки [6]
  Як працює мозок? [114]
  Мотивація [10]
  Мотивація. Спонукання до дії. Причини, за яких ми докладаємо зусиль, долаємо труднощі, прагнемо до того, що нас приваблює. Про мотивацію
  Розвиток критичного мислення [12]
  Розвиваємо креативність та критичне мислення [31]
  Тематичні тижні та декади [7]
  Україна - рідний край [1]
  Творчість [2]
  Спритність, винахідливість, кмітливість – усе це вміння вирішувати завдання різними нетривіальними способами, використовуючи при цьому своє творче мислення

  Вхід на сайт

  Пошук

  СПІВПРАЦЯ

 • МОН України
 • Міська Рада м.Миргород
 • ПОІППО
 • Міськво м.Миргород
 • Телестудія МИРГОРОД
 • Шкільний канал YouTube
 • E-mail та сайти вчителів
 • ЗОШ №7