ІНФОРМАТИКА і не тільки... 

***

 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
 • Інструктаж БЖД
 • Комп’ютер і здоров’я
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Методичний кейс

  Головна » Статті

  Всього матеріалів в каталозі: 1676
  Показано матеріалів: 21-30
  Сторінки: « 1 2 3 4 5 ... 167 168 »

  2 серпня о 20:00 відбудеться онлайн зустріч вчителів інформатики з автором  завдань Веукраїнської учнівської олімпіади з ІТ Іриною Бондік  у форматі "Питання-відповіді".
  Відеозаписи розбору автором завдань ІІІ етапу VIII Веукраїнської учнівської олімпіади з ІТ : https://dneprrc-my.sharepoint.com/.../EtyllhT...
  Посилання на відеоконференцію https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRjOGI0N2QtNDJlOC00OGUzLWE2NWQtNmQ0ODY2YTc2N2Mx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22591e7528-f5bb-40b7-82ab-e80d3a4aaf57%22%2c%22Oid%22%3a%229daa05e4-68b0-49ae-92c7-369b64cdcfda%22%7d
  Питання до початку відеоконференції: https://forms.office.com/r/vKU4NpschK. 

  https://dneprrc-my.sharepoint.com/.../EtyllhT...

   

  Методичні рекомендації | Переглядів: 27 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 02.08.2022 | Коментарі (0)

  30 липня - Міжнародний день дружби. Григорій Сковорода про дружбу:

  Художник Микола Малинка "Григорій Сковорода"

  "Я належу до тих, хто настiльки цінує друга, що ставить його над усе і вважає друзів… найлiпшою прикрасою життя".

  ***

  "Як купцi вживають застережних заходiв, аби у виглядi добрих товарiв не придбати поганих i зiпсутих, так i нам варто якнайретельнiше пильнувати, щоб, обираючи друзiв, цю найлiпшу окрасу життя, бiльше того, — неоцiненний скарб, з недбальства не натрапити на щось підроблене i мниме, що називається пiдлесником".

  ***

  "Ти не можеш вiднайти жодного друга, не нашукавши разом з тим i двох-трьох ворогiв".

  ***

  "Немає нiчого небезпечнiшого, нiж пiдступний ворог, але немає нiчого отруйнiшого вiд удаваного друга.

  ***

  "...як гниле дерево не склеюється з іншим гнилим деревом, так і мiж негідними людьми не виникає дружби".

  ***

  "Маючи друзів, вважай, що ти володієш скарбами"

  Сковорода | Переглядів: 26 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 01.08.2022 | Коментарі (0)

  Тести / Загадки / Перевір себе / Логіка | Переглядів: 40 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 01.08.2022 | Коментарі (0)

  Русалка

  Тести / Загадки / Перевір себе / Логіка | Переглядів: 37 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 01.08.2022 | Коментарі (0)

  На зображенні може бути: одна або кілька осіб та текст

  Тести / Загадки / Перевір себе / Логіка | Переглядів: 27 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 29.07.2022 | Коментарі (0)

  Тести / Загадки / Перевір себе / Логіка | Переглядів: 75 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 28.07.2022 | Коментарі (0)


  Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти (тезисно)

   

   ✅Види оцінювання результатів навчання учнів: 1️⃣формувальне, 

  2️⃣поточне,

  3️⃣підсумкове: тематичне, семестрове, річне (тут детальніше).

  Вибір оцінювання здійснює заклад: 

  1️⃣за системою оцінювання, визначеною законодавством;

  2️⃣за власною шкалою (заклад має визначити правила переведення загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством, для виставлення у Свідоцтві досягнень); 

  3️⃣семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

  4️⃣Адаптаційний період - БЕЗ оцінювання. За рішенням педагогічної ради (за потреби) заклад освіти може визначити адаптаційний період,  упродовж якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання.

  5️⃣Слова чи бали? Рекомендовано в класних журналах і в Свідоцтві перед виставленням підсумкової оцінки у відповідних графах результатів навчання зазначати першу літеру («В», «Д», «С», «П» - рівні Високий, Достатній, Середній, Початковий) або за допомогою виставлення відповідних балів.

  6️⃣Позитивне ставлення. Рекомендовано систему оцінювання результатів навчання в освітніх галузях «Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна», «Фізична культура» здійснювати на позитивному ставленні до кожного учня, і враховувати не рівень недоліків та прорахунків а рівень особистих досягнень. Визначення досягнень учнів у рівнях (Високий, Достатній, Середній, Початковий) з зазначених вище галузей нададуть змогу вчителеві об’єктивно, але водночас, не пригнічуючи особистість, оцінити тих, хто не має яскраво виражених художніх чи фізичних здібностей, проте характеризується сумлінним ставленням до навчання, активністю, ініціативністю.

  7️⃣Відмова від оцінювання.  За рішенням педагогічної ради заклад освіти може відмовитись від оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів освітніх галузей «Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна», «Фізична культура» або визначити власну шкалу оцінювання.

  ☝️Де знайти критерії оцінювання? Орієнтовні критерії з кожного навчального предмета можуть міститися в ✔️навчальних програмах дисциплін,

   ✔️вони конкретизуються в освітній програмі закладу освіти.

   ☝️Не атестований. Якщо рівень результатів навчання учня (учениці) визначити неможливо з якихось причин, у класному журналі та свідоцтві досягнень, табелі навчальних досягнень роблять запис «не атестований(а) (н/а)».

   ⏺Особливі освітні потреби. Добір форм оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюють індивідуально з обов’язковим урахуванням їх можливостей функціонування, життєдіяльності та здоров’я.

  Джерело - наказ Міністерства освіти і науки України

  01 квітня 2022 р. No 289

  о 

  Методичні рекомендації | Переглядів: 30 | Додав: SvetlanaCh | Дата: 15.07.2022 | Коментарі (0)

  Категорії розділу

  Інформатика 2 - 11 клас УРОКИ [259]
  Музичне мистецтво 1-7 класи УРОКИ [25]
  Актуально / Нові підручники [67]
  Тести / Загадки / Перевір себе / Логіка [210]
  Олімпіади [4]
  Поурочне планування [16]
  Рефлексія [5]
  Психологія / Педагогіка [183]
  Методичні рекомендації [47]
  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html
  Календарне планування, програми та Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів [32]
  НУШ [19]
  Астрономія МЕТОДИКИ [6]
  Інформатика МЕТОДИКИ [18]
  Кабінет інформатики [13]
  Як формувати у учнів ключові та ІКТ-компетентності? [32]
  Сучасні технології навчання [237]
  Інструментальна цифрова дидактика [8]
  Хмарні технології в освіті [77]
  Сервіси Wеb 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителів [57]
  Сервіси Wеb 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителів
  Сервіси та послуги Google [15]
  Крім основного свого бізнесу — звичайного пошуку, Google пропонує ряд сервісів та послуг для різних потреб.
  Сайт вчителя [8]
  Змішане навчання [6]
  Перевернуте навчання [15]
  Кейс-метод навчання [13]
  Ігрова педагогіка [22]
  Веб-квести [14]
  Створення навчальних інтерактивних мультимедійних ігрових вправ [4]
  Брейн-ринг [5]
  Онлайн-освіта [7]
  Освіта за допомогою відео [24]
  STEM-освіта [15]
  Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань.
  Проектний метод навчання [95]
  Інтегроване навчання [18]
  ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ інформатики: сутність, ефективність, методика [31]
  http://svch.ucoz.com/publ/0-0-0-1578-13
  Бінарні уроки [6]
  Як працює мозок? [114]
  Мотивація [9]
  Мотивація. Спонукання до дії. Причини, за яких ми докладаємо зусиль, долаємо труднощі, прагнемо до того, що нас приваблює. Про мотивацію
  Розвиток критичного мислення [11]
  Розвиваємо креативність та критичне мислення [29]
  Тематичні тижні та декади [7]
  Україна - рідний край [1]
  Творчість [2]
  Спритність, винахідливість, кмітливість – усе це вміння вирішувати завдання різними нетривіальними способами, використовуючи при цьому своє творче мислення
  Науково-дослідницька діяльність [68]
  Сценарії / Привітання / Конкурси / Ігри [16]
  ГУРТКОВА РОБОТА [23]
  ФІЛОСОФІЯ [45]
  ДИСТАНЦ.НАВЧ. / САМООСВІТА / ДОСВІД / АТЕСТАЦІЯ [141]

  Вхід на сайт

  Пошук

  СПІВПРАЦЯ

 • МОН України
 • Міська Рада м.Миргород
 • ПОІППО
 • Міськво м.Миргород
 • Телестудія МИРГОРОД
 • Шкільний канал YouTube
 • E-mail та сайти вчителів
 • ЗОШ №7